tirsdag 25. mars 2014

Medlemsmøte torsdag 27.mars


Velkommen til medlemsmøte torsdag 27.mars kl 1800 - 2100
 i kantina på Elverum Tekniske verksted, Grindalsmoen.

Det vil bli referat fra våre representanter på Norsk quiltetreff i Kristiansand.  
De har tatt masse fine bilder som vi viser på storskjermen.

Lotteri, kaffe og kaker.  Og husk å ta med til vis og fortell.

Husk å ta med blokker dere har sydd til lotteriteppene vi skal sy. Se nederst i forrige post hvis dere lurer på hvordan de skal være.  Vi ønsker oss mange blokker for å kunne lage et par tepper til utlodningen.  Har dere noe annet dere kunne tenke dere å gi til lotteriet så ta dette med.  Det være seg løpere, grytekluter, bilder, toalettmapper, sminkepunger eller annet.  Vi skal ta bilde av det vi får inn og sette dette inn i loddbøkene våre.

lørdag 1. mars 2014

Årsmøte i Elverum Quiltelag

Det var ikke så veldig mange som hadde tatt veien til medlemsmøtet denne gangen.  Og det var sikkert på grunn av at det var vinterferie.  Men 16 stk møtte opp til årsmøtet og en hyggelig kveld sammen.

Årsmelding, valg, regnskap og budsjett blir sendt ut til alle som ikke var til stede på møtet.

Styret i elverum Quiltelag ser nå ut som følgende:

Leder May Britt Dammen  (tok gjenvalg)
Nestleder Bjørg Nordby Mellum (ikke på valg)
Kasserer Inger K K Nordhagen (tok gjenvalg)
Sekretær Tone Hansen Wallin (ikke på valg)
Styremedlem Elisabeth Lynne (ikke på valg)
Vara Sissel Grønberg NY

Vi takker Jørann Millehaugen for den tiden hun har vært med oss i styret.

Siden vi nå er inne i jubileumsåret vårt er det opprettet forskjellige komiteer.

Utstillingskomiteen består av Aase Busk, Gerd Lillegren, Bjørg Holm og Anne Britt Nyborg.  Og vi skal ha utstilling på Nysted 23-26 oktober.

Festkomiteen består foreløpig bare av Jørann Millehaugen, men her skal vi få med flere.  Festmiddagen skal vi ha på novembermøtet.

Det ble gitt ut masse info på møtet og det kommer etter bildene fra vis og fortell:

:
001002
003004006008007009011014015016017018019020

INFO SOM BLE GITT PÅ MEDLEMSMØTET:

Pga at NQT er avlyst blir den bussturen vi skulle ha dit avlyst.  Vi har prøvd å få til en annen tur, men det var vanskelig å få til på så kort tid.  Det ble derfor bestemt på møtet torsdag at vi skal forhøre oss med LappEliza om vi kan få komme dit på ei syhelg i mai 2015.

Årsmøtehelgen NQF i Kristiansand.  Her sender styret Inger Nordhagen.  Og siden vi har i vedtektene at vi skal sende to personer avgårde, ble det nå åpnet for at et av våre medlemmer kunne få dekket noe av sine reiseutgifter dit.  Det var to som meldte seg og den som ble trukket ut var Brita Rundgren.  Hun forplikter seg da til å representere oss på quiltelagsforumet og årsmøtet ellers, ta bilder, og så referere fra årsmøtet på vårt medlemsmøte i mars.

Quilt In a Public Day 21 juni.  Da er det planlagt at vi skal sitte på Amfi og vise oss litt frem.  Der skal vi selge lodder til jubileumslotteriet og prøve å rektruttere nye medlemmer.  Det åpnes også for at de som ønsker å selge ting kan få gjøre dette.  Betingelsen er at de må være tilstede eller alliere seg med noen som er der.

Jubileumslotteriet.  Vi har fått inn ei symaskin fra Janome.  Lagets medlemmer er oppfordret til å sy blokker som skal innleveres på møtet i mars.  Av disse skal vi sy sammen to tepper og hvis det blir noe til overs så lager vi puter og løpere.


Det er en 16-patch blokk i fargene lyst + blått. Kvadratene er på 2.5 x 2.5 inch.  Et tips er å skjære striper på 2.5 inch og lage stripesett som så kuttes opp.

Det er også flere av lagets medlemmer som har gitt ting de har sydd til lotteriet.  Så er det flere som har noe de har lyst til å donere til lotteriet så si ifra til styret.

Medlemsmøtet 24.april.  Der ble vi enige om på sist møte at vi skal ha en SYKVELD  MED KVELDSMAT. Vi tar med oss symaskiner eller håndsøm.  Hver enkelt bestemmer selv hva de vil sy på.  Men vi håper at noen har lyst til å hjelpe oss i styret med å sy sammen lotteriteppene.  Det vil også bli mulighet for å vattering. Vi har jo store bord vi kan sette sammen, noe som gjør det litt enklere å få vattert store tepper.  Styret kjøper inn rundstykker/brød og pålegg til kveldsmat.