mandag 28. februar 2022

Referat fra årsmøte i Elverum Quiltelag

 Referat fra årsmøte i Elverum Quiltelag:

Tilstede 24 medlemmer.
  1. 1. Årsmelding. Godkjent uten kommentarer.
  2. 2. Regnskap og revisjonsberetning: Godkjent uten kommentarer.
  3. 3. Budsjett: Godkjent uten kommentarer.
  4. 4. Valg av nytt styre: Leder: May Britt Dammen (ikke på valg, 1 år igjen) Styremedlem: Inger Marie Kjexrud (ikke på valg, 1 år igjen) Astrid Galland (gjenvalg for 2 år) Irene Nordli (gjenvalg for 2 år) Synnøve Bratlie (valgt for 2 år) Varamedlem: Torun Elisabeth Edvang (valgt for 2 år) Det nye styret tok et lite styremøte på slutten av medlemsmøtet torsdag hvor de konstituerte seg. Nestleder: Astrid Gallend, Kasserer: Inger Marie Kjexrud og sekretær: Synnøve Bratlie.
  5. 5. Valg av revisor og valgkomite: Revisor: Tove Meidel (velges for 1 år) Valgkomite: Eva Birgit Edvang Graff (ikke på valg, 1 år igjen) Laila Karlsmoen (velges for 2 år)
  6. 6. Innkomne forslag: Det var ingen innkomne forslag.
Viser til at alle årsmøtepapirer ble sendt ut til medlemmene i god tid før årsmøtet.

onsdag 26. januar 2022

Informasjon om bloggen

Styret har nå i fellesskap bestemt at bloggen kun kommer til å inneholde viktig informasjon.

Vi viser til vår facebookgruppe hvor det legges ut bilder fra møter, informasjon og hvor medlemmene i laget også kan legge ut bilder og innlegg.

Facebook er en mer aktiv og felles gruppe for våre medlemmer.


Medlemsmøte torsdag 27.januar 2022

 Torsdag 27.januar er det medlemsmøte.  27 påmeldte og vi tar max 30 på møtet pga gjeldende covidregler.

Ta med munnbind selv, må brukes hvis du skal bevege deg rundt i lokalet og enmeteren ikke kan overholdes, feks handle litt hos Ingema som har med seg litt nyheter.

Og vil du ha kaffe/te må du ta med kopp selv. Det er slutt på pappkrus her på kantina.

Husk å ta med til vis og fortell. Hvis alle sitter i ro kan en og en gå frem og vise uten å måtte ta på munnbind.

Og vi har kjøpt inn nye og fine gevinster til utlodningen.

Mail angående innbetaling av medlemskontingent er sendt ut til alle.

Vi deler ut styrets utfordring til de som har meldt seg på.