fredag 13. mars 2020

Avlysning av medlemsmøter

Medlemsmøtet 26.mars og 30.april avlyses pga Coronaviruset. 
 Vi må alle bidra til å stoppe dette viruset.  
Ta godt vare på dere selv og de som er rundt dere.

Sy-sammen-lørdag

Lørdag 7.mars gjennomførte vi en koselig sy-sammen-dag.  12 damer møtte opp både med symaskin og uten.  Vi storkoste oss med å sy forskjellige prosjekter.  Og noen brukte de store bordene våre til å vattere teppe.  Veldig koselig, så dette skal vi gjenta til høsten.


Årsmøte og februar medlemsmøte.

Referat fra årsmøte Elverum Quiltelag:

Tilstede 30 medlemmer, 30 med stemmerett.

Leder åpnet møtet.

Underskriving av protokoll: Lisbeth og Kjerstin.


  1. Årsberetning: Lest opp av leder.  Godkjent.
  2. Regnskap med revisjonsberetning: Lest opp av kasserer.  Dato nederst på regnskapet rettes, ellers godkjent.
  3. Budsjett: Lest opp av kasserer. Godkjent.
  4. Valg av nytt styre: Leder: May Britt Dammen, 2 år. Godkjent. Styremedlem: Inger K K Nordhagen, 2 år. Godkjent. Styremedlem: Inger Marie Kjexrud, 2 år. Godkjent.                     Ikke på valg: Astri Galland, Irene Nordli, Synnøve Bratlie.  Alle har 1 år igjen.
  5. Valg av medlemmer til de forskjellige komiteer og revisor:  Valgkomité: Eva B. E. Graff. Godkjent. Ikke på valg: Brita Rundgren, 1 år igjen.  Revisor:  Tove Meidel. Godkjent.
  6. Endring av vedtekter:  Forslag fra styret ble lest opp av leder.  Godkjent.
  7. Andre saker: Det er laget arbeidsinstruks for styret.  I tillegg skal det lages arbeidsinstruks for valgkomiteen.  

Etter årsmøtet ble det vanlig årsmøte og her er noen bilder fra dette:

           

tirsdag 3. mars 2020

Sy-sammen-dag 7.mars

Velkommen til SY-SAMMEN lørdag 7.mars kl 1000 - 1600 i kantina  Elverum tekniske verksted.

Du kan sy på akkurat det du vil selv, enten på maskin eller håndsag.  Kanskje du trenger hjelp til å komme videre på et prosjekt.  Eller er det noen linjaler du har lyst til å utforske.  Det vil også bli muligheter til å bruke noen av de store bordene til å vatterte tepper.  Spør du pent kanskje noen hjelper til å tråkle eller spraylime hvis du trenger hjelp.

Ta med matpakke, skjøteledning til symaskin og sysakene.  Laget spanderer kake til kaffen.

Vi vet det er martenslørdagen, så håper du har lyst til å komme og sy med oss.  Vi gleder oss ihvertfall til en hyggelig sydag sammen med dere.