mandag 18. mars 2019

Referat fra årsmøte og bilder fra medlemsmøtet i februar

Referat fra årsmøtet. 
21 medlemmer tilstede.


 1. May Britt leste årsmeldinga for 2018. 
  Det var ingen kommentarer til årsmeldinga.
 2. Regnskap.
  Det kom kommentarer angående store forskjeller på regnskap og budjett.

  Styret kommenterte at vi "spiser" opp inntektene våre, og kom med forslag til at de som melder seg på sommer- og juleavslutning betaler kr 100,- for bevertningen.  Dette ble enstemmig vedtatt.

  Vi fortsetter med å servere enkel lunsj på kurs siden kursholder uansett må få mat.  Enstemmig vedtatt at vi fortsetter med dette, men øker kursavgiften litt.

  Noe diskusjon om det reelle underskuddet.

  Regnskap 2018 og budsjett 2019 godkjent.
 3. Valg.
  Leder: May Britt Dammen, ikke på valg, 1 år igjen

  Styret:
  Inger K K Nordhagen, ikke på valg, 1 år igjen
  Astrid Galland, tar gjenvalg for 2 år
  Irene Nordli, NY, valgt for 2 år
  Inger Marie Kjexrud, tidligere vara, går inn i styret, valgt for 2 år

  Vara: Synnøve Brattlie, NY valgt for 2 år

  Styret vil konstituere seg på første styremøte.

  Revisor: Tove Meidell tar gjenvalg for 1 år

  Valgkomite:
  Anne Mette Berntsen, ikke på valg, 1 år igjen
  Brita Rundgren, NY, valgt for 2 år.
Etter årsmøtet var det vanlig medlemsmøte.  Og her er bilder fra kveldens vis og fortell:I forbindelse med Elverum Quiltelags 20 års  jubileum skal vi ha lotteri.  Hovedpremie er ei symaskin og så har mange i laget gitt ting de har sydd.  Vi ønsker fremdeles inn flere gevinster og oppfordrer medlemmer i laget til gi store eller små ting (løpere, puter, tepper, sminkepunger, grytekluter mm) de har sydd.  
Kommentar fra leder:  Jeg har begynt å selge lodd og da de hører at det er ting vi i laget har sydd, så kjøper de ekstra med lodd, for dette er noe de kunne de tenke seg å vinne :)

Neste medlemsmøte er torsdag 28 mars.  Da blir det Inspirasjonsforedrag med Marianne Bucher Johannesen.