onsdag 30. juli 2014

Brev fra NQF

Jeg legger ut brev fra NQF her på bloggen slik at alle kan få lest det.  NB:  Det er en svarfrist på 1.august, men jeg tror nok helt sikkert at de mottar gevinster etter denne datoen også.  Bare ta kontakt med dem.

Til alle quiltelagene og deres medlemmer

som står oppført på quiltelagslista på www.nqf.no

Kjære quiltevenner!                                                                                   16.07.14

På siste årsmøte og i siste medlemsblad så kom det klart frem at NQF har det tøft økonomisk i år.

For å rette på dette fikk styret fullmakt til å endre på det etablerte samt at vi ble oppfordret til en kronerulling og å arrangere lotteri.

Det er til sistnevnte vi ber quiltelagene og deres medlemmer om hjelp i høst.

NQF skal ha stand på Norsk Quiltefestival på Gardermoen i september og på Jule-Expo på Lillestrøm i november. På førstnevnte vil det jo primært være quilteinteresserte, men på Jule-Expo er det håndarbeid generelt som er fellesnevneren for de besøkende.

NQF vil delta for å vise oss frem og forhåpentligvis verve flere medlemmer.  I tillegg skal vi begge steder selge lodd – både et ”storlotteri” med lodd a kr 20 med trekning 15. desember og lyn-lotteri med mange mindre gevinster.

Her ønsker vi oss både store og små gevinster – fortrinnsvis quiltede gjenstander.  Det kan være alt mulig – fra den lille nåleputen til slumreteppe.  Med flotte gevinster av god kvalitet tror vi det skal gå greit å selge mange lodd!

Kan dere hjelpe oss så vi kommer over denne kneika og bidra til at vi får utsolgte lotteri så vil NQF fortsatt kunne være et samlende forbund for quiltere i Norge med bl.a. flere nyheter og større medlemsfordeler, bl.a.:
·         Norsk Quilteblad kommer i fornyet utgave fra neste nummer hvor vi bl.a. vil søke å få en bedre balanse mellom de forskjellige retningene innen quilting og større fokus på allsidigheten innen norsk quilting. Det vil også være ”midtside-mønster”.
·         Medlemmer av NQF med gyldig medlemskort får 10% ved kjøp av Pfaff eller Husqvarna symaskin
·         Alle våre annonsører kan du nå også finne på www.nqf.no
·         NQF selger flere artikler som kan være flott å ha.  Se i bladet eller på www.nqf.no.

o   Om quiltelag tar opp samlebestilling for sine medlemmer så blir portoen lavere pr medlem.  Vi sender med faktura til quiltelaget så dere ikke trenger å legge ut for medlemmene.
·         Mulighet til å delta på Norsk Quiltetreff – NQFs årsmøtehelg i mars hvert år.  Invitasjon kommer i bladet i september.  Her arrangerer vi også Quiltelagsforum – en erfaringsutveksling for tillitsvalgte i lokale quiltelag
·         Alle som melder seg inn i NQF i 2014 får en sy-relatert velkomstgave når kontingenten er betalt.  Alle som verver får en liten oppmerksomhet. 

Store gevinster som skal stå på gevinstlista til storlotteriet må vi få innmeldt – helst med bilde – til leder@nqf.no innen 1. august. (Det trenger ikke være 100% ferdig før 1.desember.)

Andre gevinster til lyn-lotteri kan enten leveres på vår stand på Norsk Quiltefestival, leveres til kjente styremedlemmer i NQF eller sendes til  medlemssekretær Inger Lise Høisveen, Nord Steinby, 1950 Rømskog.

Vi ber om at dere tar opp dette med medlemmene, samt videresender til medlemmene.

Denne henvendelsen går til alle quiltelag, også de quiltelagene som allerede har meldt at de vil bidra med fellestepper og mindre quilteprodukter, dette fordi vi ikke får skilt ut disse.

Har dere spørsmål ta kontakt med undertegnede eller quiltelagskontakten, quiltelagskontakt@nqf.no.

Styret i NQF er takknemlig for alle bidrag!


Med hilsen

Heidi Bolgnes
Leder NQF
tlf 950 48275