fredag 23. februar 2018

Årsmøte 2018 + medlemsmøte

Årsøte Elverum Quiltelag 22.02.2017


Referent: Linda Schildmann ble foreslått som referent (ingen invendinger).


Antall medlemmer tilstede på årsmøtet 21.


May Britt leser årsberetningen: Årsmelding godkjent.


Inger presenterte regnskap og budsjett: Begge deler godkjent.


Valg av  nytt styre og komiteer:
Leder: May Britt Dammen - På valg - Tar gjenvalg 2 år
Nestleder: Astri Gallend - Ikke på valg - 1 år igjen
Kasserer: Inger K K Nordhagen - På valg - Tar gjenvalg 2 år
Sekretær: Linda Schildmann - Ikke på valg - 1 år igjen
Styremedlem; Britt Søstuen - Ikke på valg - 1 år igjen
Vara: Sissel Grønberg - På valg - Går ut av styret
Ny vara: Inger Marie Kjeksrud - 2 år.


Revisor:
Tove Meidel (sitter for et år om gangen) tar gjenvalg.


Valgkomite:
Mariann Lindberget - ikke på valg - 1 år igjen.
Irene Nordli - På valg - går ut
NY: Anne Mette Berntsen  - 2 år.


Jubileumskomite:  Ikke valgt enda.  Men her ønsker vi at noen av lagets medlemmer blir med på å planlegge hva som skal skje i 2019.


Innkomne forslag:
Styret i Elverum Quiltelag kom med forslag om å heve kontingenten fra kr 200,- til kr 250,- med virkning fra 2019.  Det var delte meninger om dette.
Ved avstemming ble enstemmig vedtatt økning til kr 250,- fra 2019.


De som ikke var tilstede på årsmøtet og fikk utdelt årsberetning, regnskap og budsjett tar kontakt med May Britt dersom de ønsker dette tilsendt på mail.


***************************************


Etter årsmøtet var det vanlig medlemsmøte og her er bilder fra kveldens vis og fortell:


Neste medlemsmøte er torsdag 22 mars.  Tema er PÅSKE.  Ta med ting du har sydd til påske. Ta gjerne også med inspirasjon, ideer og del det med oss andre.

fredag 16. februar 2018

Årsmøte 2018 + medlemsmøte

Elverum Quiltelag innkaller til årsmøte torsdag 22.februar 2018 kl 1800 i Kantina Elverum Tekniske Verksted.


Årsmøte vil bli avholdt før ordinært medlemsmøte.


Saker som skal tas opp:


1.Årsberetning
2.Regnskap med revisjonsberetning
3.Budsjett
4.Valg av nytt styre (nytt styre er på plass)
5.Valg av medlemmer til de forskjellige komiteer og revisorer
6. Innkomne forslag
   Forslag fra styret er å øke medlemskontingenten til kr 250,-


Husk at medlemskontingenten må være betalt for at du skal kunne stemme på årsmøtet.


På medlemsmøtet denne gangen skal vi dele erfaringer/tips om hvor vi henter inspirasjon på nett.
Og som vanlig vis og fortell, kaffe og kaker og lotteri.
  

Invitasjon til kurs Frihåndsquilting med linjaler.

Kurs: Frihåndsquilting med linjaler
Kursleder:  Merete Ellingsen
Dato: Lørdag 28.april - Søndag 29.april 2018.


Kursavgift:  Medlemmer kr 750,- /ikke medlemmer kr 1000,-


Bindende påmelding til May Britt innen 28.mars.Lær å sy rette linjer og jevne buer når du frihåndsquilter ved hjelp av linjaler.

Bilder fra kurset med Helle


Lørdag 10 februar hadde vi invitert Helle til å komme til oss å lære oss å bruke The Learning Curve linjalen. 15 damer hadde meldt seg på kurset og vi hadde en super dag og lærte masse.Helle er en kjempefin kurslærer og hadde masse gode tips som hun delte med oss.Her er noen av modellene hun hadde med seg til inspirasjon:

Linjalen er liten og ser kanskje litt kjedelig ut, men du verden så mange muligheter den byr på.


Her er  noen av blokkene som ble sydd på kurset. Jeg var litt for opptatt med å sy så jeg fikk ikke fotografert så mye.  Men regner med at det blir vist fram på show og tell etterhvert.