torsdag 25. februar 2010

Årsmøte 25 feb 2010

Årsberetning for Elverum Quiltelag 2010

Elverum quiltelag har hatt 8 styremøter i året som har gått og tillegg to møter i forbindelse med jubileet høsten 2009.

I januar hadde vi quiltequiz og oppstart av round robin. De ferdige resultatene får vi se mars 2010. Vihadde besøk fra Trysil og Gjøvik. I slutten av januar ble det arrangert helgekurs med Ida Thorkildsen.

I mars hadde vi besøk av Karin Bekkedal som fortalte om sin bedrift og det ble mulighet til handel også.

Sommeravslutningen hadde vi tradisjonen tro på setra hos Bjørg. Deilig mat i naturskjønne omgivelser.

Vi startet høsten med registrering av ufo'er.

I september hadde vi 10 års jubileum. Dette ble markert med utstilling på Nysted. Vi hadde rekord stort oppmøte. En stor takk til utstillingskomiteen som gjorde en fantastisk jobb, og til alle andre som på en eller annen måte bidro til utstillingen.

Vi hadde også middag i kantina på Lærerhøgskolen. Det var en hyggelig kveld med god mat og underholdning av ulike slag. Takk til May Britt som loset oss gjennom kvelden.

Konklusjonen er at jubileumshelga var meget vellykket.

I oktober laget vi nåleputer.

På julemøtet hadde vi besøk av kultursjef Line Rustad. Hun syns det var interessant å se hva vi holdt på med, og ga oss en utfordring med å sy teppe med tema "Elverum har hjerterom". Den utfordringen tar vi.

Hilsen styret v/Anne Pedersen, sekretær.

Regnskap og budsjett

Regnskap for 2009 og budsjett 2010 ble fremlagt av kasserer og det ble godkjent.

Valg

Leder Elin Wold Moløkken og sekretær Anne Pedersen gikk ut av styret.

Det er direktevalg på leder i Elverum Quiltelag og May Britt Dammen går nå inn som ny leder i laget. Styret kommer sammen onsdag 10 mars for å konstituere seg.

Ingen kommentarer: