fredag 4. mars 2016

Årsmøte 2016

Torsdag 25.februar 2016 ble det avholdt årsmøte i Elverum Quiltelag.  Her er referat fra møtet:


1. Årsberetning - May Britt åpnet møtet ved å ønske medlemmene velkommen.  Hun leste opp  årsmeldingen som ble enstemmig vedtatt.
 
2. Regnskap med revisjons beretning - Inger presenterte regnskapet for 2015 og dette ble enstemmig vedtatt.
 
3. Budsjett - Inger leste budsjettet for 2016, men før dette kunne godtas måtte vi gjennomgå pkt 6 vedtektsendring. Budsjett for 2016 ble så enstemmig vedtatt.
 
4. Valg av nytt styre – Inger, Sissel og May Britt tar gjenvalg for to år.  Bjørg, Elisabeth og Linda har et år igjen.  De til gjenvalg ble enstemmig godtatt.
 
5. Valg av medlemmer til de forskjellige komitèer og revisor - Torill i valgkomitè og Tove som revisor stiller til gjenvalg, Sølvi går ut og Irene går inn. Fest komitè vil bli valgt ved behov.
 
6. Vedteksendring – Dette gjelder pkt 8 Representasjoner ved NQF’s årsmøte som står at EQL dekker årsmøte i NQF for inntil 2 personer.  Styret føler at disse utgiftene ikke lenger kan forsvares grunnet redusert medlemsantall, og tatt i betrakning at vi ikke får noe igjen for å sende medlemmer til NQF’s årsmøte.  Siden det var budsjettert inntil kr 6000,- pr år, ville det utgjør halvparten av dagens medlemskapskontingentene.  Det er derfor ønsket at disse pengene skal heller komme våre medlemmer til gode.  Styret foreslår derfor at hele punkt 8 blir fjernet med øyeblikkelig virkning.Ved punkt 8 borte, endres pkt 9 og 10 til pkt 8 og 9. 2.  Forslaget ble enstemmig vedtatt.
 
7. Innkomne forslag. Porto – har blitt dyrere og det er ønske om å sende ut informasjon via email (i den grad det er mulig) for å spare på utgiftene. Og at informasjon blir lagt ut her på bloggen. Medlemmene blir bedt om å konfirmere email adressen sin så fremt de har en.  May Britt sin email er abyquilt@hotmail.com.  Vennligst si fra hvis dere ikke vil ha info på email.**************
Årsmelding og budsjett vil ble sent pr mail til de medlemmene vi har mailadresse på.  Vi mangler fremdeles mailadresse til mange medlemmer.  Men vi jobber videre med å innhente disse. 

Vis og fortell fra medlemsmøtet:
(beklager at noen av bildene står feil vei)

Brita har gjort ferdig en ufo fra et kurs med Bente Tufte i 2007. 
Så det er håp for gamle ufoer også.

Løper fra kurset med Anna-Malin nå i februar.
Denne rakk ikke å bli en ufo engang!

Brita har også laget ei fin veske.

Toril S har sydd et flott teppe til et barnebarn.

Bjørg H har brukt fine kattestoffer til ei veske.


og lagd to fine løpere.

Kjerstin har gjort ferdig ei fin symappe.


Synnøve har sydd to flotte løpere.
Og Sølvi har lagd en nydelig påskeløper.


Elverum Quiltelag benytter nå anledningen til å ønske alle sine medlemmer en riktig god påske.  Og så ses vi på neste medlemsmøte 31.mars.  Da kommer Karma Quilt og forteller om sitt quilteliv. Det vil da bli anledning til å levere inn tepper til quilting.

1 kommentar:

Anonym sa...

Så flink du hart vært Brita, gøy å se teppet ferdig.
Hilsen fra Bente