torsdag 2. mars 2017

Årsmøte Elverum Quiltelag 23.02.17

Møtereferat:
Referent: Bjørg Nordby Mellum foreslått som referent (ingen innvendinger)


Antall medlemmer på årsmøtet 19


May Britt leser årsberetninga: Årsmelding godkjent
* Antall medlemmer ble rettet til 54 medlemmer for 2016


Inger går gjennom regnskap og budsjett. Regnskap og budsjett godkjent
* Det bemerkes at revisor ikke har signert regnskap og budsjett som deles ut. Revisor har signert i boka.  Dette godkjennes av årsmøtet.

Det er ingen vedtektsendringer eller innkomne saker.


Valg av styre og komiteer:
* Elisabeth Lynne og Bjørg Nordby Mellum går ut av styret
* Linda Schildmann tar gjenvalg
* Inger K. Nordhagen og May Britt Dammen er ikke på valg
* Britt Søstuen og Astrid Galland går inn som nye medlemmer i styret.


Styret ser dermed slik ut etter årsmøtet
* Leder: May Britt Dammen
* Styret består for øvrig av: Inger K. Nordhagen, Linda Schildmann, Britt Søstuen og Astrid Galland.


Styret konstituerer seg på første styremøte etter årsmøtet.


Revisor: Tove Mejdel tar gjenvalg


Valgkomiteen: Torill Skiaker tar ikke gjenvalg.  Mariann Lindberget er ny representant i valgkomiteen. Valgkomiteen består dermed av disse etter årsmøtet: Irene Nordli og Mariann Lindberget .


De som ikke var tilstede på årsmøtet og fikk utdelt årsberetning, regnskap og budsjett tar kontakt med May Britt  dersom de ønsker det tilsendt på mail.


Bilder fra medlemsmøtet etterpå kommer i egen post.

Ingen kommentarer: