fredag 1. februar 2019

Innkalling til årsmøte 2019

Til medlemmer i Elverum Quiltelag


INNKALLING TIL ÅRSMØE 2019


Elverum Quiltelag innkaller til årsmøte torsdag 28.februar 2019 kl 1800 i kantina Elverum Tekniske Verksted.


Årsmøte vil bli avholdt før ordinært medlemsmøte.


Saker som skal tas opp:
1. Årsberetning
2. Regnskap med revisjonsberetning
3. Budsjett
4. Valg av  nytt styre
5. Valg av revisor og eventuelle komiteer
6. Innkomne forslag.


Forslag som ønskes fremmet på årsmøtet sendes skriftlig til leder May Britt Dammen mail: abyquilt@hotmail.com innen 12.februar.

Husk at årskontingent (kr 250,-) må være betalt for å delta på årsmøtet.


Styret i Elverum Quiltelag
v/May Britt Dammen

Ingen kommentarer: