fredag 13. mars 2020

Årsmøte og februar medlemsmøte.

Referat fra årsmøte Elverum Quiltelag:

Tilstede 30 medlemmer, 30 med stemmerett.

Leder åpnet møtet.

Underskriving av protokoll: Lisbeth og Kjerstin.


  1. Årsberetning: Lest opp av leder.  Godkjent.
  2. Regnskap med revisjonsberetning: Lest opp av kasserer.  Dato nederst på regnskapet rettes, ellers godkjent.
  3. Budsjett: Lest opp av kasserer. Godkjent.
  4. Valg av nytt styre: Leder: May Britt Dammen, 2 år. Godkjent. Styremedlem: Inger K K Nordhagen, 2 år. Godkjent. Styremedlem: Inger Marie Kjexrud, 2 år. Godkjent.                     Ikke på valg: Astri Galland, Irene Nordli, Synnøve Bratlie.  Alle har 1 år igjen.
  5. Valg av medlemmer til de forskjellige komiteer og revisor:  Valgkomité: Eva B. E. Graff. Godkjent. Ikke på valg: Brita Rundgren, 1 år igjen.  Revisor:  Tove Meidel. Godkjent.
  6. Endring av vedtekter:  Forslag fra styret ble lest opp av leder.  Godkjent.
  7. Andre saker: Det er laget arbeidsinstruks for styret.  I tillegg skal det lages arbeidsinstruks for valgkomiteen.  

Etter årsmøtet ble det vanlig årsmøte og her er noen bilder fra dette:

           

Ingen kommentarer: