onsdag 27. januar 2021

Styremøte jan 2021 Elverum Quiltelag


Styret i Elverum quiltelag har hatt styremøte på teams i kveld.

Der er vi blitt enige om at siden Covid-19 situasjonen er så usikker som den er og føringer stadig endrer seg, så avlyses alle medlemsmøter inntil videre.
Vi håper å kunne gjennomføre medlemsmøte og årsmøte i mai eller august ute i paviljongen på Skogmuseet. Vi får se hvilke føringer som er da om det lar seg gjøre.
Vi kommer til å sende ut mail angående kontingent ganske snart. Og håper at dere fortsatt vil være medlem i Elverum Quiltelag. For det kommer tider da vi kan treffes som normalt. Vi skal ha medlemsmøter igjen, og vi skal ha ei syhelg i Åsa igjen.

Huskt også på at vi er aktive på facebook.

Ingen kommentarer: