mandag 28. februar 2022

Referat fra årsmøte i Elverum Quiltelag

 Referat fra årsmøte i Elverum Quiltelag:

Tilstede 24 medlemmer.
  1. 1. Årsmelding. Godkjent uten kommentarer.
  2. 2. Regnskap og revisjonsberetning: Godkjent uten kommentarer.
  3. 3. Budsjett: Godkjent uten kommentarer.
  4. 4. Valg av nytt styre: Leder: May Britt Dammen (ikke på valg, 1 år igjen) Styremedlem: Inger Marie Kjexrud (ikke på valg, 1 år igjen) Astrid Galland (gjenvalg for 2 år) Irene Nordli (gjenvalg for 2 år) Synnøve Bratlie (valgt for 2 år) Varamedlem: Torun Elisabeth Edvang (valgt for 2 år) Det nye styret tok et lite styremøte på slutten av medlemsmøtet torsdag hvor de konstituerte seg. Nestleder: Astrid Gallend, Kasserer: Inger Marie Kjexrud og sekretær: Synnøve Bratlie.
  5. 5. Valg av revisor og valgkomite: Revisor: Tove Meidel (velges for 1 år) Valgkomite: Eva Birgit Edvang Graff (ikke på valg, 1 år igjen) Laila Karlsmoen (velges for 2 år)
  6. 6. Innkomne forslag: Det var ingen innkomne forslag.
Viser til at alle årsmøtepapirer ble sendt ut til medlemmene i god tid før årsmøtet.

1 kommentar:

Dublinbet sa...

Thanks for the time and dedication you've put into this blog