fredag 16. februar 2018

Årsmøte 2018 + medlemsmøte

Elverum Quiltelag innkaller til årsmøte torsdag 22.februar 2018 kl 1800 i Kantina Elverum Tekniske Verksted.


Årsmøte vil bli avholdt før ordinært medlemsmøte.


Saker som skal tas opp:


1.Årsberetning
2.Regnskap med revisjonsberetning
3.Budsjett
4.Valg av nytt styre (nytt styre er på plass)
5.Valg av medlemmer til de forskjellige komiteer og revisorer
6. Innkomne forslag
   Forslag fra styret er å øke medlemskontingenten til kr 250,-


Husk at medlemskontingenten må være betalt for at du skal kunne stemme på årsmøtet.


På medlemsmøtet denne gangen skal vi dele erfaringer/tips om hvor vi henter inspirasjon på nett.
Og som vanlig vis og fortell, kaffe og kaker og lotteri.
  

Ingen kommentarer: