fredag 23. februar 2018

Årsmøte 2018 + medlemsmøte

Årsøte Elverum Quiltelag 22.02.2017


Referent: Linda Schildmann ble foreslått som referent (ingen invendinger).


Antall medlemmer tilstede på årsmøtet 21.


May Britt leser årsberetningen: Årsmelding godkjent.


Inger presenterte regnskap og budsjett: Begge deler godkjent.


Valg av  nytt styre og komiteer:
Leder: May Britt Dammen - På valg - Tar gjenvalg 2 år
Nestleder: Astri Gallend - Ikke på valg - 1 år igjen
Kasserer: Inger K K Nordhagen - På valg - Tar gjenvalg 2 år
Sekretær: Linda Schildmann - Ikke på valg - 1 år igjen
Styremedlem; Britt Søstuen - Ikke på valg - 1 år igjen
Vara: Sissel Grønberg - På valg - Går ut av styret
Ny vara: Inger Marie Kjeksrud - 2 år.


Revisor:
Tove Meidel (sitter for et år om gangen) tar gjenvalg.


Valgkomite:
Mariann Lindberget - ikke på valg - 1 år igjen.
Irene Nordli - På valg - går ut
NY: Anne Mette Berntsen  - 2 år.


Jubileumskomite:  Ikke valgt enda.  Men her ønsker vi at noen av lagets medlemmer blir med på å planlegge hva som skal skje i 2019.


Innkomne forslag:
Styret i Elverum Quiltelag kom med forslag om å heve kontingenten fra kr 200,- til kr 250,- med virkning fra 2019.  Det var delte meninger om dette.
Ved avstemming ble enstemmig vedtatt økning til kr 250,- fra 2019.


De som ikke var tilstede på årsmøtet og fikk utdelt årsberetning, regnskap og budsjett tar kontakt med May Britt dersom de ønsker dette tilsendt på mail.


***************************************


Etter årsmøtet var det vanlig medlemsmøte og her er bilder fra kveldens vis og fortell:


Neste medlemsmøte er torsdag 22 mars.  Tema er PÅSKE.  Ta med ting du har sydd til påske. Ta gjerne også med inspirasjon, ideer og del det med oss andre.

Ingen kommentarer: